NO NONSENSE

Bedrijfsstrategie

1. Bedrijfsstrategie voor ondernemers in het kleinbedrijf

Visie, missie & strategie, dat is toch iets voor grotere bedrijven? Maar hoe zit dat bij ondernemers van kleinbedrijven? De eigenaar of oprichter van een klein bedrijf weet toch precies waarom het bedrijf er is en wat het belang ervan is voor zijn klanten en eventueel de wereld om hem heen? Is een visie, missie en strategie wel nodig?

BEDRIJVEN MET EEN DUIDELIJKE VISIE, MISSIE EN STRATEGIE PRESTEREN BETER

Waarom een bedrijfsstrategie?

Zonder bedrijfsstrategie, zonder hoger doel, ben je eigenlijk alleen bezig met de concurrentie proberen bij te benen. Je doet dan eigenlijk weinig meer dan ‘op de winkel passen’. Ondertussen zit de concurrentie niet stil. Het grotere risico is dat klanten en medewerkers vertrekken naar een ambitieuzer bedrijf dat net een stapje verder is, lagere kosten heeft, betere producten of een meer inspirerende cultuur biedt. Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde ambitie. Maar zelfs als je op lokaal niveau opereert zal je je op de een of andere manier moeten onderscheiden. In het digitale tijdperk heeft de klant veel meer keuze en mogelijkheden om te vergelijken.

Zonder bedrijfsstrategie schiet je feitelijk met hagel op de markt. Een goede bedrijfsstrategie geeft dus rust, richting en focus.

Waar lopen ondernemers tegenaan?

In de praktijk zien we dat de visie, missie & strategie qua hoofdlijnen wel in de hoofden zitten.

Toch blijkt het doorgaans lastig te zijn om het eigen bedrijf krachtig samen te vatten tot een uitdagende ambitie waar iedereen voor wil gaan. Het blijkt ook moeilijk te zijn alles logisch op elkaar af te stemmen. Zelfs voor ervaren ondernemers. Het bepaalt namelijk niet alleen wat je doet, ook wat je daardoor niet doet. Hoe dan ook: visie, missie en strategie is het fundament van jouw bedrijf. Jij bepaalt hoe sterk het is.

Een strategisch bedrijfsplan maken

Bij Bizzky houden we van no nonsense. We maken het praktisch voor ondernemers. We houden van eenvoudig, zonder het simpeler voor te stellen dan het is. Het moet wel realistisch blijven.

We nemen je stap voor stap mee op basis van de onderstaande visual. We zorgen dat alles logisch op elkaar wordt afgestemd en dat het volledig ondersteunend is aan jouw ambitie en jouw ondernemerschap.

In de onderstaande visual laten we zien hoe we te werk gaan. Jouw ondernemerschap en jouw onderneming staat centraal. Vervolgens gaan we stap voor stap jouw strategisch bedrijfsplan uitwerken.

De positioneringsstrategie

Welke positie wil jij met jouw bedrijf innemen in de markt? Dat bepaalt jouw positioneringsstrategie. Hierbij gaat het om denken in oplossingen, maar juist denken in problemen. Waar zit het ongenoegen van jouw doelgroep t.a.v. de branche? Hoe kun jij als ondernemers daarop inspelen door het ongenoegen weg te nemen en échte waarde voor jouw klanten te leveren?

In onze aanpak baseren wij ons op de Difference map. Een methode om jouw business en marketing te vernieuwen op één A4. We kunnen mooie voorbeelden laten zien hoe de strategische denkwijze van bijvoorbeeld Uber en Airbnb heeft plaatsgevonden. En hoe ze het verschil maakten. Ook onze eigen positionering hebben we op basis van de Difference map in kaart gebracht.

Het verschil maken zit’ m niet in het vinden van een nieuwe verbeterede manier om de concurrentie te verslaan. Het gaat om het verkleinen van de kloof tussen wat er al is en wat er zou kunnen zijn. Door in te zien hoe je ook maar de kleinste menselijke verlangens kunt opvullen. Het verschil wordt dan niet alleen opgemerkt, het wordt ook ervaren en gevoeld.

Het verhaal van jouw bedrijf

Vaak kiezen bedrijven voor goed klinkende kreten. Met het risico dat het allemaal te abstract wordt of misschien wel te wollig. Zonder duidelijke inhoud heeft het allemaal geen betekenis. Zorg ervoor dat visie, missie en strategie samen het verhaal, de identiteit en het doel van jouw bedrijf vertellen. Maak het levendig met voor de doelgroep duidelijke specificaties. Maar ook voor de medewerkers binnen jouw bedrijf. Waarom? Mensen houden van verhalen. Verhalen blijven beter hangen en kunnen beter worden doorverteld. Zo maak je het bereik groter. Opsommingen worden niet doorverteld. Verhalen wel.

Bizzky helpt je jouw verhaal te vertellen en te realiseren.

Direct aan de slag met je bedrijfsstrategie?

Met een krachtige uitgewerkte visie, missie en strategie weer naar huis.

2. Jouw ondernemerschap

De kracht van Bizzky is dat we de visie, missie en strategie helemaal opbouwen rondom jouw persoon, rondom jouw ondernemerschap. Visie, missie en strategie zijn bedoeld om jouw ondernemerschap te ondersteunen.

Je verkoopt immers niet alleen wat je hebt geleerd, je verkoopt ook wie je bent. Het is vooral jouw persoon wat jouw product authentiek en onderscheidend maakt. Dat is belangrijk, hierdoor creëer je een uniek product dat helemaal bij jou past.

Voordat we kijken naar visie, missie & strategie gaan we eerst in op jouw ondernemerschap.

We gaan nadrukkelijk op zoek naar jouw authenticiteit, het unieke in jouw persoon dat niemand anders heeft. We gaan uitgebreid in op onder andere de volgende vragen:

 • Welke producten/diensten levert jouw bedrijf?
 • Wat kenmerkt jouw persoon?
 • Wat zijn jouw drijfveren?
 • Wat zijn jouw overtuigingen?
 • Waar ligt jouw kracht?
 • Wat wil je zowel persoonlijk als zakelijk bereiken?

Simpel? Hoe moeilijk kan het zijn? De meeste klanten zijn ervaren ondernemers en het blijkt voor hen in de praktijk een stuk moeilijker te zijn dan gedacht. Juist door samen en met anderen ogen naar jezelf kijken halen we er keer op keer verrassende eyeopeners uit. Zo creëer je hernieuwde perspectieven die nieuwe kans en mogelijkheden bieden.

3. Kernwaarden

De kernwaarden vormen het geheel van waarden, normen en overtuigingen van een bedrijf. Het geeft aan waar het bedrijf voor staat. Zowel de uitstraling naar de klant als de omgang met elkaar binnen het bedrijf, oftewel de gewenste bedrijfscultuur.

KERNWAARDEN MAKEN DUIDELIJK WAAR JOUW ONDERNEMING VOOR STAAT

Waarom zijn kernwaarden belangrijk?

Naarmate de concurrentie toeneemt wordt het verschil tussen de producten en diensten kleiner. Er is een trend gaande waarin de klant zich meer en meer wil identificeren met een bepaald product. Door de kernwaarden duidelijk te benoemen en ook ernaar te handelen maak je duidelijk waar je als bedrijf voor staat. Het helpt je ook de klanten aan te trekken die bij jouw bedrijf passen.

Hoe bepaal je de kernwaarden vanuit persoonlijk ondernemerschap?

Paragraaf 1.1 ging over de analyse van jouw persoon als ondernemer. Uit jouw overtuigingen en drijfveren kunnen uitstekend jouw kernwaarden afleiden. Het voordeel is dat de persoonlijke en zakelijke waarden volledig met elkaar in de pas lopen. Alles draait immers om jouw natuurlijke authenticiteit.

Hoe bepaal je de kernwaarden binnen je team?

Hoe voorkom je op een simpele manier dat de zoektocht naar de kernwaarden van jouw bedrijf niet uitmondt in een lange theoretische sessie die uiteindelijk met net-niet-compromissen eindigt? Een handige manier is om met jouw team een lijst toppers uit jouw bedrijf samen te stellen. Wie zijn de mensen die je graag naar een klant stuurt? En waarom? Analyseer waarom je deze mensen kiest en wat hun klantwaarde is. Zetten ze de klant altijd op één? Komen zij met de slimme oplossingen? Zijn ze innovatief? Hebben ze de juiste spirit? Groepeer de uitkomsten en grote kans dat de kernwaarden (ongeveer 3 à 5) er zo uitrollen. Het mooie ervan is dat de kernwaarden ook herkenbaar zijn voor de klant.

4. Klantsegmenten en klantrelaties

Dat zijn de verschillende groepen mensen of bedrijven waar jouw bedrijf producten en/of diensten voor levert.

Zonder (winstgevende) klanten kan geen enkel bedrijf lang overleven. Om klanten beter tevreden te stellen kan een bedrijf ze groeperen in verschillende segmenten met gemeenschappelijke behoeften, gedrag of andere kenmerken. Als bedrijf moet je een bewuste beslissing nemen over welke segmenten je wil bereiken en welke segmenten niet. Je staat sterker als je klanten aantrekt die bij jou passen. Anders gaat dit ten koste van jouw authenticiteit.

ALS JE NIET WEET WIE JOUW DOELGROEP IS, SCHIET JE MET HAGEL OP DE MARKT

Waarom zijn klantsegmenten belangrijk?

Als je niet weet wie jouw doelgroep is, schiet je feitelijk met hagel op de markt. Bovendien loop je het risico dat je enerzijds klanten aantrekt die eigenlijk niet bij jou passen of dat je anderzijds klantgroepen mist die je juist wel wilt aantrekken.

Een succesvolle zakenrelatie van mij zei het heel treffend: ‘Mijn klantenkring selecteert zich uiteindelijk vanzelf. Mijn klanten zijn een afspiegeling van waar ik voor sta en in geloof. Zonder deze klik werkt het gewoon niet.

De juiste klanten aantrekken is daarom onderdeel van het geheel. Hoe zou je anders jouw passie, jouw drive, jouw enthousiasme en alle energie die je erin steekt vast kunnen houden als er geen wederzijdse klik tussen jou en jouw klant is?

Klantrelaties

Per klantsegment wil je een klantrelatie opbouwen.

Zijn het eenmalige opdrachten of zoek je juist naar continuïteit. Is persoonlijk contact belangrijk of kunnen zaken digitaal afgehandeld worden? Is het servicegericht of gaat het om zelfservice? Welke rol vervult jouw bedrijf voor de klantsegmenten? Ben je een specialist of juist een generalist? Gaat het om inzet van jouw specifieke expertise of speelt co-creatie ook een rol?

Je zult begrijpen dat elke combinatie van klantsegment en klantrelatie verschillen in benadering en strategie met zich meebrengt.

Direct aan de slag met je bedrijfsstrategie?

Met een krachtige uitgewerkte visie, missie en strategie weer naar huis.

5. Visie

Een visie is het beeld dat de onderneming van de toekomst heeft. Het geeft in bepaalde mate de ontwikkeling van het bedrijf weer en de richting die men op wil gaan.

Visie is daarmee het fundament voor missie en strategie.

WAAR ZIE JE JEZELF EN JOUW BEDRIJF OVER 5 JAAR?

Waarom is een visie belangrijk

Zonder visie, zonder hoger doel, ben je eigenlijk alleen bezig met de concurrentie proberen bij te benen. Je doet dan eigenlijk weinig meer dan ‘op de winkel passen’. Ondertussen zit de concurrentie niet stil. Het grotere risico is dat klanten (en medewerkers) vertrekken naar een ambitieuzer bedrijf dat net een stapje verder is, lagere kosten heeft, betere producten of een meer inspirerende cultuur biedt. Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde ambitie. Maar zelfs als je op lokaal niveau opereert zal je je op de een of andere manier moeten onderscheiden. In het digitale tijdperk heeft de klant veel meer keuze en mogelijkheden om te vergelijken.

Jouw visie ontwikkelen

Wat zie jij als je kijkt?  Dat is de essentiële vraag. Wat zie je als je kijkt naar jouw bedrijf, producten, diensten, de branche, de doelgroep, ontwikkelingen en innovaties? Waar zie je jezelf en jouw bedrijf staan over 5 jaar.

Visie wordt vaak geassocieerd met de toekomst. Toch is het verstandig om jouw visie te laten starten vanuit het heden. Zo maak je ook een realistische aansluiting tussen de huidige stand van zaken en het gewenste doel. Als je naar jouw ideaal gaat toewerken, werkt dat alleen als je vanuit de realiteit vertrekt. Daarom maken we de volgende driedeling:

 • Hoe zie je het heden?
 • Welke ontwikkelingen en innovaties voorzie je?
 • Welke bestemming heb je voor ogen?

Visie op het heden

Baseer je visie zoveel mogelijk op feiten. Het draagt bij aan een realistische visie en het geeft inzicht in waar jouw kansen als ondernemer liggen. Wat betreft de toekomst is het lastig om in de glazen bol te kijken. Maar t.a.v. het heden kun je vaak eenvoudig over objectieve data beschikken. Denk bijvoorbeeld maar eens aan brancherapporten, statistieken, reviews en dergelijke.

Relevante vragen zijn:

 • Wat zijn de feiten van jouw bedrijfstak?
 • Wat zijn de feiten van/binnen jouw doelgroep?
 • Hoe ziet de doelgroep jouw branche?
 • Hoe ziet de doelgroep jouw bedrijf?
 • Wat heeft de doelgroep echt nodig?

Visie op ontwikkelingen en innovaties

Ontwikkelingen en innovaties geven zowel de begrenzing aan als de mogelijkheden. Het bepaalt hoe jouw bedrijf zich staande wil en kan houden in de dynamiek van vraag en aanbod.

 • Welke ontwikkelingen zie je in jouw bedrijfstak?
 • Welke innovaties zijn er gaande?
 • Welke kansen zie je?
 • Welke dreigingen zie je?
 • Welke economische ontwikkeling zie je?
 • Wat is de ontwikkeling in het koopgedrag?

Visie op het hogere doel van jouw bedrijf

Dit is waar het uiteindelijk om draait. Het vastomlijnde en duidelijke doel waarvan iedereen binnen jouw bedrijf, van hoog tot laag, snapt waarnaar jouw bedrijf op weg is.

 • Hoe wil je dat de doelgroep jou ziet?
 • Welke waarde(n) wil jij creëren voor jouw doelgroep?
 • Waar wil jij over 5 jaar staan?

Voorbeelden van een visie

Hieronder tref je voorbeelden van een visie met daaraan gekoppeld de missie, zodat je ook het verschil tussen beide kunt ervaren.

De visie is met name gericht op het effect op langere termijn dat jouw bedrijf nastreeft.

De missie is wat de jouw bedrijf doet voor de doelgroep.

Bizzky

 • Visie: Bizzky wil coaching en consultancy voor ondernemers in het kleinbedrijf praktischer, goedkoper, sneller, effectiever en duurzamer maken.
 • Missie: Wij coachen, adviseren, trainen en faciliteren ondernemers in het kleinbedrijf om no nonsens en via de slimste route aan de beste versie van hun bedrijf te werken. Zodat zij betekenisvolle en onderscheidende impact leveren voor hún klanten.


IKEA

 • Visie: Een beter dagelijks leven creëren voor zoveel mogelijk missie;
 • Missie: Een ruim assortiment van goed ontworpen, functionele woninginrichtingsproducten aanbieden tegen een zo laag mogelijke prijs, zodat zoveel mogelijk mensen ze kunnen betalen.


Tesla

Visie: To accelerate the world’s transition to sustainable energy;

 • Missie: To create the most compelling car company of the 21st century bij driving the world’s transation to electric vehicles.

6. Onderscheidend vermogen

Wat is onderscheidend vermogen?

Dit is de mate waarin jouw product beter of anders is dan dat van jouw concurrenten. Met andere woorden: het onderscheidend vermogen stelt je in staat op te vallen tussen al die anderen producten en diensten van jouw concurrenten.

WEET JIJ JOUW ONDERSCHEIDEND VERMOGEN?

Bepaal je onderscheidend vermogen

De makkelijkste manier namelijk om jouw onderscheidend vermogen te bepalen is simpelweg kijken wat er in de social proof over jouw bedrijf gezegd wordt. Haal hier 3 tot 5 highlights uit wat jouw bedrijf of jouw persoon onderscheidt van de concurrentie en voilà je hebt jouw onderscheidend vermogen te pakken. Hier mooie hiervan is dat jouw onderscheidend vermogen meer is dan louter mooi of goed klinkende woorden. Het is consistent met wat jouw klanten zowel mogen verwachten als daadwerkelijk kunnen ervaren.

Onderscheidend vermogen van Bizzky

Als je naar onze google reviews kijk, dan vallen direct de volgende zaken op:

 • Bevlogen inspirator;
 • Vakinhoudelijk sterk;
 • Stelt het unieke karakter van de ondernemer en/of onderneming centraal;
 • No-nonsense, praktisch.

 

Dit is wat anderen over ons zeggen. Natuurlijk zijn we er trots op.

Direct aan de slag met je bedrijfsstrategie?

Met een krachtige uitgewerkte visie, missie en strategie weer naar huis.

7. Jouw missie

Wat is het belang van de missie?

In een missie wordt aangegeven wat jouw bedrijf wil betekenen voor haar klanten, medewerkers, stakeholders en andere belanghebbenden. De missie maakt duidelijk waar jouw bedrijf voor staat en waarin zij zich onderscheidt van andere vergelijkbare organisaties, de concurrenten.

De missie is dus eigenlijk de belofte aan de doelgroep en daarmee de opdracht aan jezelf.

EEN MISSIE MOET SPECIFIEK, ONDERSCHEIDEND EN MOTIVEREND ZIJN

Mission statement

De missie bepaalt dus eigenlijk de plaats die de onderneming inneemt in zijn economisch-maatschappelijke omgeving en moet richting geven aan de bedrijfsactiviteiten. Een missie wordt doorgaans verwoord in een mission statement; een korte verklaring die de ambitie en strategie in een notendop weergeeft.

Opbouw van de missie

Een missie moet specifiek, onderscheidend en motiverend zijn. De volgende onderwerpen dienen erin terug te komen en dienen te worden benoemd vanuit het perspectief van de klant en van de organisatie. De missie is dus eigenlijk een bondige en krachtige samenvatting van alle voorgaande onderwerpen.

 • Waartoe en waarom bestaat de organisatie.
 • Wat is het domein of de marktdefinitie van het bedrijf.
 • Wat zijn de organisatiedoelen en doelstellingen (ambitie).
 • Wat zijn de waarden met betrekking tot medewerkers en stakeholders.
 • Wat is de duurzame grondslag voor waarde creatie en positionering.

Missie van Bizzky

Wij coachen, adviseren, trainen en faciliteren ondernemers in het kleinbedrijf om no nonsens en via de slimste route aan de beste versie van hun bedrijf te werken. Zodat zij betekenisvolle en onderscheidende impact leveren voor hún klanten.

Voorbeelden van missie

Meer voorbeelden tref je aan in combinatie met de visie in paragraaf 1.6.7

8. Strategie

Wat is strategie?

Een strategie is een plan waarmee doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Een strategie is meestal bedoeld voor de lange termijn. Om doelstellingen te bereiken zal er een keuze moeten worden gemaakt uit de mogelijke wegen en middelen.

Als je bepaalt wat je gaat doen, bepaal je automatisch ook datgene wat je niet gaat doen.

STICK TO THE PLAN!

Waarom is strategie belangrijk?

Over het geheime recept van succes van je bedrijf is men behoorlijk eensgezind. Het is waarschijnlijk niet eens het product of de dienst die het verschil maakt. Het zijn vaker de strategen dan de uitvinders die hun bedrijf zien groeien. Het geheim zit in de strategie en dan vooral de uitvoering van de strategie. De strategie is de route om je doel te halen. Het recept voor de uitvoering: 5% inspiratie en 95% transpiratie. Kenners zeggen dat het gedisciplineerd volgen van een plan uiteindelijk bijna altijd voor groei zorgt. Kortom: bepaal je strategie and stick to the plan.

Van visie en missie naar strategie

Alle zaken die we tot dusverre behandeld hebben liggen ten grondslag aan de strategie.

In essentie draait het hier om:

 • Waar sta je op dit moment?
 • Waar wil je over 5 jaar staan?
 • Welke mijlpalen en acties zijn nodig om het verschil te overbruggen?

Dit klinkt overigens makkelijker dan gedaan. Want het realiseren van het hogere doel heeft veel weg van een militaire operatie: de manschappen selecteren en trainen, markten veroveren, de aandacht van je klant via de juiste flank en op het juiste moment binnendringen.

Strategie komt niet voor niets van de oud-Griekse woorden ‘Stratos’ (leger) en ‘Ago’ (leiden).

Strategie tip: ‘Stick to the plan’!

Ondernemen en groeien is als een zwaar vliegwiel. Je moet er lang aan trekken, maar als het eenmaal in beweging komt, is het vaak niet meer te stoppen. Een kwestie van geloven en volharden.

Weet je wat de grootste valkuil is? Verleiding!

Je hebt de strategie op orde. Je gaat op pad en onderweg kom je verleidelijke, aantrekkelijke zijpaden tegen. De eerste paar keer kun je deze weerstaan. Maar op een gegeven moment, omdat zaken misschien niet zo snel gaan als dat je hoopte, probeer je toch het zijpad. Want het is best lastig het benodigde geduld op te brengen en altijd maar 100% te geven. De essentie van goede strategie is dat je een keuze maakt voor wat je niet doet.

Heb je een plan, hou je er dan ook aan. Je kunt niet met elke gril meedoen. Je kunt niet telkens van plan veranderen. Je gaat dan trekken aan een nieuw zwaar vliegwiel. Dat betekent dat je weer van voor af aan moet beginnen. Dat frustreert vaak. Liever één ding goed, dan tien dingen half.

Direct aan de slag met je bedrijfsstrategie?

Met een krachtige uitgewerkte visie, missie en strategie weer naar huis.

9. Pitch

Wat is een pitch?

Een elevator pitch is een korte presentatie van ongeveer 1 à 2 minuten waarin je vertelt wie je bent, wat je doet en waar je goed in bent. Het heeft een sprankelende en prikkelende opening die de aandacht van je gesprekspartner trekt en daarna ook vasthoudt.

EEN GOEDE PITCH BEVAT DE KUNST VAN HET VERTELLEN

Wat is het nut van de pitch?

Het nut van de pitch is dat je een consistent verhaal over jezelf kan vertellen aan verschillende personen in een zeer korte tijd. Als je wilt gaan netwerken kan je eigenlijk niet zonder een pitch. Nieuwe contacten leggen gaat het beste als je in een korte tijd een helder beeld kunt schetsen van wat jij doet. De kans dat mensen je onthouden is zo veel groter dan wanneer jij een onsamenhangend verhaal vertelt waar niemand een touw aan kan vastknopen.

Wat is een goede pitch?

Een goede pitch bevat de volgende elementen:

 • Geef aan wie je bent;
 • Vertel wat jou drijft, waar je in gelooft en jouw grote droom;
 • Formuleer het probleem, het pijnpunt, de behoefte of uitdaging van jouw doelgroep;
 • Geef aan hoe jouw product daarbij kan helpen;
 • Leg uit hoe jij onderscheidend te werk gaat t.o.v. jouw concurrenten;
 • Sluit af met een pakkende oneliner die blijft hangen.

Een vleugje creativiteit, denk maar eens aan een herkenbare metafoor, kan beslist geen kwaad. Want als iedereen op deze manier de pitch zou formuleren dan wordt het één grote eenheidsworst. Gun je toehoorders een verrassingseffect. Ga daarom ook bij jezelf na wanneer jij geboeid raakt door de pitch van iemand anders.

Een goede pitch bevat de kunst van het vertellen

Natuurlijk is de boodschap, de opbouw en een vleugje creativiteit belangrijk. Wat zeker zo belangrijk is, of misschien nog wel belangrijker, is de manier waarop je contact maakt met jouw publiek. Wat je zegt is belangrijk. Maar hoe je het overbrengt maakt het verschil.

Denk maar eens aan een cabaretvoorstelling. Woordenstromen, mimiek, intonatie, improvisatie, moeiteloos overschakelend van het een naar het ander. En dat gedurende 90 minuten lang. Het lijkt zo logisch en vanzelfsprekend. Maar niets is minder waar. Dit is enorm veel oefenen.

Dit geldt voor de pitch hetzelfde. Je moet niet oefenen totdat het goed gaat, je moet oefenen totdat het niet meer fout kan gaan. Zodat je met een ontspannen glimlach kunt vertellen, zonder dat je in gedachten bezig bent met wat je in de volgende zin zal gaan zeggen. In het ogenschijnlijke gemak straal je vertrouwen en expertise uit naar jouw publiek c.q. doelgroep.  Als je dat tot in de puntjes beheerst, ben je altijd voorbereid op onverwachte kansen/momenten die zich voordoen.

Aanvullende tip

Als je meerdere klantsegmenten en/of meerdere producten hebt, is het verstandige om ook meerdere pitches te hebben. Eén enkele pitch wordt dan al snel te globaal. Je kunt er de details die het verschil maken niet meer in kwijt.

Het gaat er niet om dat je altijd precies hetzelfde vertelt. Het gaat er wel om dat je gemakkelijk, consistent en vol zelfvertrouwen kunt vertellen over alles wat we hiervoor aan bod is gekomen.

10. Jouw bedrijfsmodel

Nu alle elementen van visie, missie & strategie zijn uitgewerkt, kun je de stap maken naar jouw businessmodel. Dit is een waardevolle aanvulling op jouw onderneming en ondernemerschap. Het maakt je namelijk heel bewust hoe jouw bedrijf waarde creëert voor de klantsegmenten, wat daarvoor nodig is en welke kosten- en inkomstenstroom er tegenover staan.

JOUW BEDRIJFSMODEL IN BEELD

Business Model Canvas

Wat je al hebt

1 De waardepropositie De belofte aan de doelgroep en de daarmee de opdracht aan je zelf. Zie H6 en H8
2 De klantsegmenten De doelgroepen voor wie jouw bedrijf waarde creëert. Zie H3
3 De klantrelaties De aard van de relatie die je met jouw klantsegmenten wilt opbouwen. Zie H3

Om zelf uit te werken

4 Kanalen

Geef aan per klantsegment:

·        Hoe jij de klantsegmenten bereikt

·        Hoe klanten met jouw bedrijf in contact kunnen komen

5 Kernactiviteiten Welke activiteiten moet je uitvoeren om de waardepropositie te kunnen realiseren.
6 Key-resources De belangrijkste (kapitaal)goederen en/of middelen (denk bijvoorbeeld aan ICT-ondersteuning) die je nodig hebt om het bedrijfsmodel te laten werken.
7 Key-partners Het netwerk van leveranciers, partners en/of derden om het bedrijfsmodel te laten werken.
8 Inkomstenstromen

Welke inkomsten genereer je die nodig zijn om het bedrijfsmodel in continuïteit te laten werken?

·        Per klantsegment

·        Per product/ dienst

9 Kostenstromen

Welke kosten maak je om het bedrijfsmodel te kunnen laten functioneren?

·        Per klantsegment

·        Per product/ dienst

·        Algemeen

11. Elke dag een beetje beter worden met de Business Pitstop

Eén van belangrijkste ondernemersvragen: hoe lever ik maximale impact voor mijn klanten? De wereld is volop in beweging en je wil minimaal gelijke tred houden met de concurrentie.

Aan goede wil ontbreekt het je niet. Wat vaak tegenhoudt is de drempel top 4:

 1. Tijd;
 2. Geld;
 3. Kennis;
 4. Waar moet je beginnen?

Maar stel je nu eens voor dat je:

 • in minder dan 10 minuten kosteloos jouw bedrijfspositie kan bepalen;
 • binnen 5 seconden een rapportage krijgt;
 • die alles overzichtelijk weergeeft;
 • en aangeeft waar je kunt beginnen.

Wil je tips en/of specifiek een duwtje in de rug?

Daarvoor hebben wij Doe-Het-Zelf-Pakketten, inclusief 30 minuten gerichte coaching.

Dus:

 • Als je morgen wilt verbeteren met LEAN, moet je eerst op dure training.
 • Als je morgen wil verbeteren met de Business Pitstop, kun je vandaag al beginnen.

De slimste route naar de beste versie van jouw bedrijf.

Bizzky, No nonsense!

Hoe scoort jouw bedrijf?

Het juiste startpunt vinden, doe je kosteloos met de business pitstop online. Het kost je slechts 10 minuten van je tijd. Direct na afloop krijg je een uiterst overzichtelijke rapportage van jouw scores. Het startpunt krijg je zo vanzelf gepresenteerd.

Bizzky Nieuwsbrief